top of page

Ljubljanska tržnica

Med sprehodom po starem delu Ljubljane me ovinek do tržnice in kratek pogled na stojnice vselej razveseli.

Velika in - vsaj z očmi Kranjčana - zares lepo urejena tržnica.

Tu le redko kaj kupim, morda kako jabolko za spotoma, a vselej zavijem tudi do dela, kjer imajo obleke. En tak mali sprehod v preteklost je to in spomin na čase, ko smo hodili v Trbiž nakupovat obleke.

Prečudovito: cvetna tržnica!

"Vsakokrat čarobno: cvetna tržnica."
bottom of page