top of page

Mavška tržnica

Enkrat na mesec je v Mavčičah tržnica, ki jo pripravlja Društvo Sorško polje v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Mavčiče.

Ta tržnica je majhna, a zelo prijetna. Združuje prebivalce in tudi številne proizvajalce na desnem bregu Save.

Tržnica je vsak četrti petek v mesecu, med 16. in 18. uro, na dvorišču zadružnega doma (Mavčiče 69).

"Mavška tržnica združuje vasi na desnem bregu Save."
bottom of page